Dances Taught

Date
Type
Dance Name
Choreographer
6/18/2017CircleAnashim TovimShlomo Maman
6/18/2017CircleBepundak KatanAvi Perez
6/18/2017CircleNashkini NaTuvia Tishler
6/18/2017CircleKol MashekadamRoni Siman Tov
6/18/2017CircleHayeled SheliEli Segal
6/18/2017PartnerMilion SibotDudu Barzilay
6/25/2017CircleHora TzchokMoti Alfassi
6/25/2017CircleShav El AdmatiMoti Gavriel
6/25/2017CircleMalkat HachatunotYaron Malichi
6/25/2017PartnerZahavGadi Bitton
7/9/2017CircleNormaliMichael Barzilai
7/9/2017PartnerAlbiAvi Levy
7/9/2017CircleBelada L'Ma'ayanShlomo Maman
7/9/2017CircleKisme ShaulYankele Levy
7/16/2017CircleAshrei HaiishDani Dassa
7/16/2017CircleHakolot Shel PireusBeber Shushan
7/23/2017CircleBepundak Mul BeitiShmulik Gov Ari
7/23/2017CircleBalaganKobi Michaeli
7/23/2017PartnerKorazonAvi Perez
7/9/2017CircleLo Ahavti DaiYa'akov Levi
7/30/2017CircleHoraShlomo Maman
7/30/2017CircleGvanimShlomo Maman
7/30/2017CircleYasminShalom Amar
7/30/2017PartnerValentinoAvner Naim
8/6/2017CircleKmo TzoaniMeir Shem Tov
8/6/2017CircleHora MichalSefi Aviv
8/6/2017CircleRuchot MilchamaRafi Ziv
8/13/2017CircleYaldut Shel Pa''amDudu Barzilay
8/13/2017PartnerHayom HabaYaron Malichi
9/10/2017CircleChatuna HashanaGadi Bitton
9/10/2017CircleYallaIsrael Shiker
9/17/2017PartnerKol HachalomotGadi Bitton
9/24/2017CircleSheriyot Shel HachayimGadi Bitton
10/1/2017PartnerEich Efshar SheloYaron Elfassi
10/15/2017CircleHahar HayarokBentzi Tiram
10/15/2017CircleRikdiChanna Giraphi
10/15/2017CircleIm TachzorItzik Ben Dayan
10/15/2017PartnerIsha Levada BamidbarGadi Bitton